ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.com , thurakit_137@hotmail.comประเด่นล่าสุด

การศึกษา

[[ update ]] นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายแ

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]กรมท่าอากาศยาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]กรมท่าอากาศยาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบั

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอา

การศึกษา

#เตรียมสอบ+แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์

การศึกษา

#เตรียมสอบ+แนวข้อสอบสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ)

การศึกษา

#เตรียมสอบ+แนวข้อสอบนายทหารประทวน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

การศึกษา

#เตรียมสอบ+แนวข้อสอบกรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

การศึกษา

#เตรียมสอบ+แนวข้อสอบกรมทางหลวง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

การศึกษา

#เตรียมสอบ+แนวข้อสอบกรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติก

พูดคุยแลกเปลี่ยน

((ออกชัวร์))แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท2

พร้อมอ่าน((หนังสือสอบ)) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติกา3

เตรียมสอบ+หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่5

((หนังสือสอบ))+ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากา10

แนวข้อสอบที่หนึ่ง+ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน12

ติวสอบเข้ม..หนังสือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระ16

((หนังสือเตรียมสอบ))คู่มือสอบ พนักงานพินิจ (ชาย) กรมพิน14

+ข้อสอบ+คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน18

(ข้อมูลอัพเดท)หนังสือสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปล20

สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลยุติธรรม58

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง4

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง4

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง4

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ10

[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรว25

(( โหลดฟรี ))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบ139

#คุ่มือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมค139

คุ่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพ174

((++จำได้จากข้อสอบที่สอบมาแล้ว++))แนวข้อสอบล่าสุด นักวิ490

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 514