ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.com , thurakit_137@hotmail.comประเด่นล่าสุด

ทั่วไป

BOOK-คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพ

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (งานควบค

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิว

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเง

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเง

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเง

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]กรมประมง ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]กรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

การศึกษา

[[เตรียมสอบ]]กรมที่ดิน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

พูดคุยแลกเปลี่ยน

BOOK-คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระ1

Webboard:PDFข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวร.)กรมวิช7

UPDATEแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพ7

เห็นผล(3วัน)หนังสือสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิ11

((คู่มือสอบ))หนังสือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักง8

ข้อสอบ+เฉลย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวร.) กรมวิชาการเก9

#เว็บบอร์ด(ข้อสอบ) นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทร14

มาใหม่หนังสือสอบ สารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย ปี60-6114

MP3+หนังสือสอบ(มาใหม่) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิ17

อ่านหนังสือสอบ+ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน(บัญชี) สำนักง15

หนังสือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง อัพเดทใหม24

(( อัพเดทใหม่ )) แนวข้อสอบ กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบ19

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 24

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง40

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง32

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง59

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ40

[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรว57

(( โหลดฟรี ))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบ212

#คุ่มือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมค193