ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

สกอ.งัด 4 มาตรการ คุมเข้มกิจกรรมรับน้อง

หมวดกระทู้ :ประเด็นเด่น
       
 
     กิจกรรมรับน้องนั้นถือได้ว่าประเพณีหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีการสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งน้องๆ ปีหนึ่งต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้รุ่นพี่ได้รู้จักรุ่นน้อง รุนน้องได้รู็จักรุ่นพี่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แน่นอนจุดมุ่นหมายของการรับน้องนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องให้แน่นแฟ้นนั้นเองและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่อีกมุมหนึ่งการรับน้องที่รุ่นแรงอาจสร้างความสัมพันธ์ที่แย่ลงระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และความรุนแรงเหล่านี้อาจถูกส่งต่อกันไปสู่รุ่นอื่นๆ ถ้าไม่มีกรปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ถูกต้อง 

 
     10 มิ.ย.2558  รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนประกาศสกอ.เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ไปยังสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. โดยได้กำหนดนโยบาย “4 ต้อง ” ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ฯ ได้แก่

1. ต้องจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน
2.ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด
3. ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน
4. ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิต นักศึกษารุ่นพี่


    “การเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ฯ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของนิสิต นักศึกษาใหม่ และต้องเปิดให้ผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้ด้วย อีกทั้งรุ่นพี่ที่จะจัดกิจกรรมต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม

     ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน นอกจากนี้ควรตั้งศูนย์เฝ้าระวังผ่านสื่อต่างๆ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานกับผู้ปกครองด้วย” เลขาธิการ กกอ. กล่าวและว่า

    ในวันที่ 23 มิ.ย.2558 สกอ.จะจัดประชุมชี้แจงนโยบายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่โรงแรมเอเชีย เพื่อให้การจัดกิจกรรมรับน้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์.“
ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/327239
โพสโดย : แอดมิน
วันที่โพส : 15 มิถุนายน 2558
Email : BenNisitZone@nisit-zone.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

1
ชื่อผู้ตอบ: *
อีเมล์ : *
กรุณาใส่รหัสตามรูปที่เห็น *

ความคิดเห็นทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ - 1 -