ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

ประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน”

หมวดกระทู้ :กิจกรรม

    บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน” โครงการ "Media Me Idea นักคิดผลิตสื่อ" สร้างสรรค์ในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น รายการ สารคดี เกมโชว์ หรือว่าหนังสั้น แต่ต้องให้แง่คิด และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการลงทุน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท พร้อมสัญญาจ้างการผลิต

หลักการและเหตุผล
    บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ได้วางแผนจัดทำโครงการ Media Me Idea ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สื่อโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กระตุ้นให้นักศึกษาได้ทดสอบไอเดียและพัฒนาความสามารถร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอแนวคิดและผลงานการผลิตสื่อโทรทัศน์ ต่อประชาชนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมการลงทุนในระดับเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการทางานเป็นทีม
2. ส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมการประกวด เพื่อพัฒนาทักษะ และเรียนรู้กระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ๆ พร้อมทั้งได้เรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสื่อจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพการผลิตสื่อแบบมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และมีอายุในช่วง 17- 25 ปีในวันสมัคร ไม่จากัดสาขาและคณะ ทีมละ 3-5 คน
2. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม โดยแต่ละทีมสามารถเสนอผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรองการเป็นนักศึกษาในใบสมัคร
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเขียนตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนด

โจทย์การแข่งขัน
ผลิตสื่อทีวีไม่จากัดรูปแบบ (รายการ , หนังสั้น , สารคดี , เกมโชว์ ฯลฯ) ภายใต้หัวข้อ “ วัยรุ่นกับการลงทุน” (ง่าย, น่าเชื่อถือ, เร้าใจ, เป็นมิตร, สร้างแรงบันดาลใจ, ฮึกเหิม)

กำหนดการ

 • 1 - 30 พ.ย. 57 Roadshow ประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 5 ม.ค. – 16 ม.ค. 58 ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ
 • 1 ธ.ค. - 16 ม.ค. 58 ส่งใบสมัคร และลงทะเบียนร่วมงาน IDEA DAY
 • 17 ม.ค. 58 IDEA DAY และอธิบายกฎ กติกาต่างๆ
 • 6 ก.พ. 58 กำหนดส่งผลงาน Trailer รอบที่ 1
 • 13 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 ทีม
 • 28 ก.พ. 58 กำหนดส่งผลงานเต็มรูปแบบ ( 15 นาที )
 • 6 มี.ค. 58 งาน Media Me Idea ประกาศทีมผู้ชนะ และมอบของรางวัล

รายละเอียดของโครงการประกอบด้วย
   รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ส่งโครงสร้างรายการ และ คลิป trailer ที่ผลิต รายละเอียดดังนี้
1. โครงสร้างรายการ

 • ชื่อผลงาน และ Storyboard
 • ที่มา และวัตถุประสงค์ของผลงาน
 • รูปแบบการนำเสนอผลงาน
 • ระบุหน้าที่ของแต่ละคนในทีม
 • ส่งไฟล์ PDF ทาง email หรือส่งทางจดหมาย ( ชื่อไฟล์ = ชื่อทีม_ชื่อผลงาน)

2. คลิป Trailer ที่ผลิต

 • ความยาวของ Trailer 2 นาที (บวก-ลบ ไม่เกิน 10 วินาที)
 • Resolution 1280 x 720 Pixels
 • ไฟล์สกุล MP4, MWV
 • ส่งไฟล์ทาง email หรือส่งทางจดหมาย ( ชื่อไฟล์ = ชื่อทีม_ชื่อผลงาน)

รอบที่ 2 รอบ final ส่งสื่อทีวีรูปแบบสมบูรณ์

 • ความยาวสื่อโทรทัศน์ 15 นาที (บวก-ลบ ไม่เกิน 10 วินาที)
 • Resolution 1280 x 720 Pixels
 • ไฟล์สกุล MP4, MWV
 • ส่งไฟล์ทาง email หรือส่งทางจดหมาย ( ชื่อไฟล์ = ชื่อทีม_ชื่อผลงาน)

การส่งใบสมัครและผลงาน
    1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ ทาง www.efinancethai.com/mediameidea

    2. ส่งใบสมัครได้ทาง email: einvestorchannel@gmail.com ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น.

    3. ส่งผลงานได้ที่

 • email: einvestorchannel@gmail.com
 • ส่ง CD ทางไปรษณีย์ มาที่ e-Investor Channel
  466 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม 10310 (วงเล็บมุมซองว่า Media Me Idea)

คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการประกวดโครงการ Media Me Idea ประกอบด้วย

 • ตัวแทนจากบริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด 6 ท่าน
 • คณะกรรมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับหน้าใหม่ของ GTH (Suck Seed ห่วยขั้นเทพ)
 • คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความรู้สึก ธนาคารกสิรไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสัญญาจ้างการผลิต
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลผู้ชมสูงสุด 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท (จากสื่อออนไลน์ Youtube) พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 085-661-9950 หรือ 02-022-6200 ต่อ 601

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด / Online Asset Company Limited

ดาว์นโหลดใบสมัคร


รายละเอียเพิ่มเติม :http://www.efinancethai.com/mediameidea/
ขอบคุณ : www.contestwar.com

 

โพสโดย : แอดมิน
วันที่โพส : 27 พฤศจิกายน 2557
Email : BenNisitZone@nisit-zone.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

1
ชื่อผู้ตอบ: *
อีเมล์ : *
กรุณาใส่รหัสตามรูปที่เห็น *

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น