ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

(ข้อมูลอัพเดท)หนังสือสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปลัดอำเภอ ปี61

หมวดกระทู้ :ทั่วไป

เอกสารเพื่ออ่านสอบ ปลัดอำเภอ ((อัพเดทใหม่ล่าสุด))

หนังสือสอบปลัดอำเภอ 

มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย  NEW !!

สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x  (มี@)

(( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))

##สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)

##ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 60

##ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ

##แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 

 

 

 

 

 

 

เปิดสอบปลัดอำเภอ 500 อัตรา คาดรับสมัครสอบปี 2561

รายงานการประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 59

ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 100 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://perdsobsure.blogspot.com/2017/09/500-2561.html

แนวข้อสอบ https://sites.google.com/site/khxsxbpladxaphex/

สนับสนุนโดย http://www.testbook-shop.com/b/106

กดติดตามข่าวเปิดสอบที่ https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/

สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@ด้วยคะ)

 

หลักการและกระบวนการบริหารแนวใหม่

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

MP3 พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

MP3 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

MP3 พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน

MP3 พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน

MP3 พรบ. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

MP3 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ 

MP3 พรบ. ระเบียบงานสารบรรณ

MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557

กฎหมายทั่วไป

MP3 กฎหมายอาญา

MP3 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

MP3 วิธีพิจารณาความแพ่ง

MP3 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครอง 3 ตำแหน่งปลัดอำเภอ

1. การมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในข้อใดไม่ถูกต้อง 

1) นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

3) ปลัดกระทรวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

4) อธิบดีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

5) ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 

 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำมันดีเซลจากสถานค้าปลีกในเขต 

จังหวัดได้ในอัตราลิตรละเท่าใด 

1) ไม่เกิน 3 สตางค์ 

2) ไม่เกิน 5 สตางค์ 

3) ไม่เกิน 7 สตางค์ 

4) ไม่เกิน 9 สตางค์ 

5) ไม่เกิน 10 สตางค์ 

 

3. นโยบายทั่วไป กรมการปกครอง (พ.ศ.2550-2554) ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความ 

มั่นคงภายใน ข้อใด ไม่ถูกต้อง 

1) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2) การจัดระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ 

3) ปรับปรุงกระบวนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม 

4) สนับสนุนการรวมตัวของชุมชนให้เข้มแข็ง 

5) จัดระเบียบการปกครองชาวเขาและชนกลุ่มน้อยให้มีประสิทธิภาพ 

 

4. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

แผ่นดิน พ.ศ. 

1) 2534 

2) 2535 

3) 2536 

4) 2537 

5) ไม่มีข้อใดถูก 

 

5. บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง 

1) ประธานรัฐสภา 

2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

3) ประธานวุฒิสภา 

4) นายกรัฐมนตรี 

5) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

-------------------------------------------------------------------------

การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม

ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน 

แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด

รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย

// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //

-----------------------------------------------------------------------

### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula  ###

###จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด ###

##อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##

###รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###

###สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@ด้วยคะ)

 

มี 3 แบบให้เลือก

1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท

2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) จัดส่ง EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท

3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ราคา 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2 

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ

**แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า**

 

>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<

// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //

** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **

**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **

**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**

*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***

** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **

***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***

***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***

 

สอบถามแนวข้อสอบที่ https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

 

((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))

 

 

 

 

 

ผลงานลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสโดย : narumol khojunta
tag:
วันที่โพส : 30 กันยายน 2560
Email : 570000narumol@gmail.com
[ แจ้งลบ ]

แสดงความคิดเห็นของคุณ

1
ชื่อผู้ตอบ: *
อีเมล์ : *
กรุณาใส่รหัสตามรูปที่เห็น *

ความคิดเห็นทั้งหมด