ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.comสรุปแนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล215

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ช่าง1-3 บริษัทท่าอากาศยานไทย จ296

โหลดแนวข้อสอบวิศวกรรมเครื่องกล 3-4 บริษัทการท่าอากาศยาน309

หนังสือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง อัพเดทใหม693

(( อัพเดทใหม่ )) แนวข้อสอบ กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบ618

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 584

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง650

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง646

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง672

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ542