ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.comประเด่นล่าสุด

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]วิศกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผ

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิก

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมคุมประพฤติ

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอ

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเส

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

การศึกษา

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

พูดคุยแลกเปลี่ยน

((ชัวร์)) แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)กรมพัฒน45

อ่านก่อนสอบ+ข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอา45

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) กรมพัฒนาพล32

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาพ32

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) กรมพั36

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบพนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพล43

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัส35

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสัง32

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและ32

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานพิมพ์ดีด กรมพัฒนาสังคมและสว33

หนังสือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง อัพเดทใหม253

(( อัพเดทใหม่ )) แนวข้อสอบ กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบ196

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 178

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง244

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง204

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง240

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ205

[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรว236

(( โหลดฟรี ))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบ482

#คุ่มือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมค395