ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.comประเด่นล่าสุด

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]พนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพาวุธทหารบก

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]พนักงานธุรการ กรมสรรพาวุธทหารบก

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กรมสรรพาวุธท

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยนต์ กรมสรรพาวุธทหาร

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กรมสรรพาวุธทหา

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]ช่างยางและพลาสติก กรมสรรพาวุธทหารบก

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]ช่างโลหะ กรมสรรพาวุธทหารบก

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]ช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบก

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมสรรพาวุธ

พูดคุยแลกเปลี่ยน

((ชัวร์)) แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)กรมพัฒน131

อ่านก่อนสอบ+ข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอา124

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) กรมพัฒนาพล102

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาพ91

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) กรมพั108

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบพนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพล110

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัส122

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสัง95

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและ99

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานพิมพ์ดีด กรมพัฒนาสังคมและสว93

หนังสือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง อัพเดทใหม352

(( อัพเดทใหม่ )) แนวข้อสอบ กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบ267

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 253

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง304

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง269

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง335

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ279

[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรว298

(( โหลดฟรี ))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบ615

#คุ่มือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมค475