ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.comประเด่นล่าสุด

การศึกษา

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน ข้ารา

การศึกษา

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ข้า

การศึกษา

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบ

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพ

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุง

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเ

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมห

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพ

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

การศึกษา

[[ข้อสอบ+เฉลย]]สถาปนิกปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

พูดคุยแลกเปลี่ยน

((ชัวร์)) แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)กรมพัฒน81

อ่านก่อนสอบ+ข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอา65

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) กรมพัฒนาพล48

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาพ51

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) กรมพั56

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบพนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพล60

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัส66

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสัง51

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและ54

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานพิมพ์ดีด กรมพัฒนาสังคมและสว52

หนังสือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง อัพเดทใหม276

(( อัพเดทใหม่ )) แนวข้อสอบ กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบ219

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 202

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง268

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง229

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง292

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ236

[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรว257

(( โหลดฟรี ))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบ535

#คุ่มือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมค417