ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.com , thurakit_137@hotmail.comประเด่นล่าสุด

ทั่วไป

FILE NO.1 หนังสือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

ทั่วไป

แนวข้อสอบ++ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่งเสริมกา

ทั่วไป

แนวข้อสอบ+พร้อมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่ง

ทั่วไป

เตรียมตัว(แนวข้อสอบ) นายทหารนโยบายและแผน กองทัพอากาศ

ทั่วไป

คัดมาเพื่ออ่าน(หนังสือสอบ) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศา

ทั่วไป

((หนังสือสอบ))+เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

ทั่วไป

//มาบอกแนวข้อสอบ## เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงาน

การศึกษา

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและ

การศึกษา

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังค

การศึกษา

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคม

พูดคุยแลกเปลี่ยน

FILE NO.1 หนังสือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน31

แนวข้อสอบ++ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่งเส26

แนวข้อสอบ+พร้อมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) ก20

เตรียมตัว(แนวข้อสอบ) นายทหารนโยบายและแผน กองทัพอากาศ21

คัดมาเพื่ออ่าน(หนังสือสอบ) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนัก27

((หนังสือสอบ))+เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน42

//มาบอกแนวข้อสอบ## เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำน29

รู้ทันข่าว+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน52

ข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 61

[Share]แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 81

หนังสือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง อัพเดทใหม170

(( อัพเดทใหม่ )) แนวข้อสอบ กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบ121

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 121

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง142

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง131

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง168

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ141

[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรว177

(( โหลดฟรี ))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบ371

#คุ่มือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมค332