ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.com , thurakit_137@hotmail.comประเด่นล่าสุด

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ก

ทั่วไป

พร้อมสอบ((แนวข้อสอบ)) นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานยุติธร

การศึกษา

แนวข้อสอบ วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

ทั่วไป

#ข้อสอบฉบับปรับปรุง#หนังสือสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุม

ทั่วไป

((ชุดติว+หนังสือ+แนวข้อสอบ)) เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมปร

ทั่วไป

หนังสือพร้อมอ่านสอบ+ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคุมป

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ วิศวกร 4/พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์4 ฝ่ายเทคโนโ

ทั่วไป

รูปแบบข้อสอบ//จำนวนข้อสอบ เศรษฐกิจการคลัง นักจัดการงานทั่วไป

ทั่วไป

#เน้นๆแนวข้อสอบ# เจ้าพนักงานธุรการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเ

ทั่วไป

อธิบายแนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม (กศ.) เจ้าพนักงานคดีปฏิบ

พูดคุยแลกเปลี่ยน

พร้อมสอบ((แนวข้อสอบ)) นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานย15

#ข้อสอบฉบับปรับปรุง#หนังสือสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักง6

((ชุดติว+หนังสือ+แนวข้อสอบ)) เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน9

หนังสือพร้อมอ่านสอบ+ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงา7

รูปแบบข้อสอบ//จำนวนข้อสอบ เศรษฐกิจการคลัง นักจัดการงานท23

#เน้นๆแนวข้อสอบ# เจ้าพนักงานธุรการ กรมเจรจาการค้าระหว่า15

อธิบายแนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม (กศ.) เจ้าพนักงานคด15

(อ่านสอบ)หนังสือสอบ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) นักการทู17

##สดใหม่#หนังสือสอบ กรมบัญชีกลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบ17

(หนังสือขายดี)ข้อสอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)วิศวกรปฏิ14