ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.com , thurakit_137@hotmail.comประเด่นล่าสุด

ทั่วไป

((แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย))เจ้าพนักงานการคลัง สำนักงานปลัดก

การศึกษา

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา บริษัท

บอร์ดภาพ

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์ก

เรื่องน่ารู้

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่

ทั่วไป

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป

เรื่องน่ารู้

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานกา

บอร์ดภาพ

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานกา

ทั่วไป

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด นายช่างเครื่อ

ทั่วไป

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่บร

การศึกษา

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูอัตราจ้าง

พูดคุยแลกเปลี่ยน

((แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย))เจ้าพนักงานการคลัง สำนักงาน25

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ ส52

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด นายช่างเ61

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้า64

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูอัตรา62

(++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย+)นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากา66

พร้อมสอบ((แนวข้อสอบ)) นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานย91

#ข้อสอบฉบับปรับปรุง#หนังสือสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักง82

((ชุดติว+หนังสือ+แนวข้อสอบ)) เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน85

หนังสือพร้อมอ่านสอบ+ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงา83