ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.com , thurakit_137@hotmail.comประเด่นล่าสุด

เรื่องน่ารู้

(((+++ข้อสอบแนวใหม่+ข้อสอบพิสดาร++))) พนักงานธุรการ สำนักงาน

ทั่วไป

(((+++ข้อสอบแนวใหม่+ข้อสอบพิสดาร++))) พนักงานสถานที่ สำนักงา

ทั่วไป

(((+++ข้อสอบแนวใหม่+ข้อสอบพิสดาร++))) นักวิชาการพัสดุ มหาวิท

เรื่องน่ารู้

((++จำได้จากข้อสอบที่สอบมาแล้ว++))แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงา

บอร์ดภาพ

((++จำได้จากข้อสอบที่สอบมาแล้ว++))แนวข้อสอบล่าสุด นักวิชาการ

ทั่วไป

((++จำได้จากข้อสอบที่สอบมาแล้ว++))แนวข้อสอบล่าสุด วิทยาจารย์

ทั่วไป

((แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย))เจ้าพนักงานการคลัง สำนักงานปลัดก

การศึกษา

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา บริษัท

บอร์ดภาพ

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์ก

เรื่องน่ารู้

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่

พูดคุยแลกเปลี่ยน

(((+++ข้อสอบแนวใหม่+ข้อสอบพิสดาร++))) พนักงานสถานที่ สำ88

(((+++ข้อสอบแนวใหม่+ข้อสอบพิสดาร++))) นักวิชาการพัสดุ ม72

((++จำได้จากข้อสอบที่สอบมาแล้ว++))แนวข้อสอบล่าสุด วิทยา105

((แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย))เจ้าพนักงานการคลัง สำนักงาน107

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ ส108

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด นายช่างเ108

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้า105

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูอัตรา108

(++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย+)นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากา113

พร้อมสอบ((แนวข้อสอบ)) นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานย152

((++จำได้จากข้อสอบที่สอบมาแล้ว++))แนวข้อสอบล่าสุด นักวิ99

(++ข้อสอบล่าสุด ปี 2560++)ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 120

(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าพนัก107

(++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย+)เจ้าพนักงานขนส่ง (ปวส.) กร118

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรม243

โหลดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพ249

โหลดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพ260

กระโปรงทรงเอหรือกระโปรงพลีทใครน่ารักกว่าใครในสไตล์เรา2577

นักศึกษาสาวราชภัฎน่ารักๆ ไม่แพ้ใครเหมือนกัน....3398

รวมภาพเหล่าสาวสวยไปเกณฑ์ทหาร2341