ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.com , thurakit_137@hotmail.comประเด่นล่าสุด

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมศุลกากร

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สำนักการแพทย์

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานทั่วไป (ชาย/ม.3-ม.6) กรมแพทย์ทหารอากาศ

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิจัย (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์