ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.comประเด่นล่าสุด

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมชลปร

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ กรมชลประทาน

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน

การศึกษา

[[ออกบ่อยที่สุด]]แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

พูดคุยแลกเปลี่ยน

((ชัวร์)) แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)กรมพัฒน52

อ่านก่อนสอบ+ข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอา51

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) กรมพัฒนาพล37

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาพ37

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) กรมพั41

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบพนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพล47

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัส42

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสัง37

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและ38

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานพิมพ์ดีด กรมพัฒนาสังคมและสว38

หนังสือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง อัพเดทใหม260

(( อัพเดทใหม่ )) แนวข้อสอบ กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบ205

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 188

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง252

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง213

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง255

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ218

[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรว244

(( โหลดฟรี ))แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบ494

#คุ่มือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมค405